Afyon Arabacı Hukuk

Haziran 20, 2022 Uncategorized No Comments

Hukuk (Özet) : Hukuk, her şeyden önce bir düzen demektir. Fakat hukukun öngördüğü düzen, çalışarak gerçekleeğlenceli bir düzen bileğildir. Hukuk, cemiyet ortamında insanların bayağı nasıl davrandıklarını bileğil, nasıl davranmaları icap ettiğini gösterir. Hukuk, namına uyulmak ve uygulanmak için vardır. Doğruluk değeri nedeniyle, insanlar arası ilişkileri bir düzene eklemek, maşerî hayatın gerçekleşmesini sahip olmak ister. İnsanlara, “Bana uy; Beni gerçekleştir” buyruğu ile seslenir. Hukuk düzeni, doğduğu andan itibaren ferdin içinsına ikrar edilmesi ve uyulması gereken, banko sadık kurallar olarak çıkar. İnsan, özgür bir varlıktır ve iradesini hukukun buyrukları doğrultusunda kullanabileceği kabilinden, onlara aykırı bir yönde bile kullanabilir. Bu nedenle cemiyet ortamında insanların gidiş ve davranışlarının tüze kurallarına uymaması, her devir mümkündür. “İşte tüze, in davranışlarını bileğerlendiren, çıkar çatışmalarına çözüm getiren kurallardan, normlardan meydana gelen bir tertibat, bir bütündür.” İnsan-in, in-tabiat ilişkilerinin insanlığın eş çıkarı ve huzuru için evrensel ilkelerle güvence altına düzenınmasıdır. Hukuk, adamlık seviyesi için göstergedir. Hukukun temeli, kaynağı üzerine birsonsuz düşünüm ortaya atılmıştır. Bunlar kaynağı: tanrı, sınıf çıkarları, cemiyet sözleşmesi, tabiat ve insanlar olarak tamlayan telakkilerdir. Hukuk Nedir Hukuk, toplumun genel menfaatini yahut fertlerin ve toplumun eş iyiliğini sahip olmak maksadıyla konulan ve amme gücüyle desteklenen kaide, kazı ve seçimın hepsidür. Daha geniş bir tanımıyla tüze, adalete yönelmiş maşerî yaşfakat düzenidir. Hukuk Sözcük Fehvaı Hukuk kelimesi Arabi “kazı” kökünden hasılat ve kazı kelimesinin çoğkoca olarak bilinmektedir (galat-ı meşhur). Zenciçda “kazı” kelimesinin çoğkoca “beddua’kak”tır. Türk Zeban Kurumu’na nazaran tüze kelimesi, “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım güçlükleü belirleyen yasaların hepsidür”. Bunun haricinde hukukun “haklar” medlulı da vardır. Mecazi anlamda ise, ahbaplık, dostluk medlulında da kullanılır. Beceri Fehvaı Hukuk dönemden döneme değişmiş olduğu için hala doyurucu bir tanım gestaltlamamıştır. Kant “Hukukçular hala hukukun tanımını aramaktadırlar” der. Hasetmüzde en çok ikrar edilen tanımı ise: “Mukannen bir zamanda muayyen bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması mevki zoruna (müeyyide) bentlanmış kurallar hepsidür.” Ilmî bir disiplin olarak tüze, kendi ortamında asıl olarak ikiye ayrılır. Genel olarak hukukun zevat arası ilişkileri iş meydan kısmına Özel Hukuk, zevat ile mevki yahut devleti oluşturan kurumlar arası ilişkileri düzenleyen kısmına ise Amme Hukuku adı verilir. Bu kocaoğlanrım roma hukukundan kalma bir ayrımdır (ius privatum-ius publicum). Uygar Hukuk, Tecim Hukuku ve Devletler Özel Hukuku özel hukukun, buna tahsisat Kanunuesasi Hukuku, Ukubet Hukuku ve İdare Hukuku amme hukukunun çıbanlıca alt dallarıdır. Hukuk Kuralları ve Özellikleri Hukuku öbür toplumu düzenleyici kurallar olan örf ve adetler, gelenekler ve dinlerden kocaoğlanran özellik mevki aracılığıyla güvenceye düzenınmış ve cebri yaptırımlara malik olmasıdır. Hukuk kuralları in davranışlarını düzenler ve bulunduğu toplumun haysiyet kazalarını taşır. Soyutluk ve genellik özelliği yardımıyla misal nitelikteki tamam durumlarda uygulanması esenlanır. Yapmış oldurım (Müeyyide) Hukuk meydanında yaptırım amme gücü ile uygulanır. Hukuka uymayı zorlama, uymayanları cezalandırma ve uyulmadığı durumlardaki zararları en aza indirmek için kullanılır. Hukuk düzenini esenlamayı ve korumayı fakatçlayan yaptırımlar gene tüze düzeninin öngördüğü şekilde namına getirilir. Maddi ve manevi yaptırımlar olarak ikiye ayrılır. Maddi yaptırımlar hukuka aykırı durumlarda uygulanırken manevi yaptırımlar bu durumları karışmak için kullanılır. Ukubet hukukunda ölüm, cezaevi ve kredi cezaları; kanunuesasi hukukunda siyasetten men, vurgun metres; mevhibe hukukunda mevhibe ve kaçıntıçılık cezaları kabilinden değişik tüze dallarında değişik yaptırımlar vardır. Hukukun Dayanağı Hukukun dayanağı ile müteallik çeşitli dönemlerde kuramlar üretilmiştir. Bunları sıralamamız gerekirse; dimaği bir irade olarak gkalıntı kuramlar, irade dışı olarak gkalıntı kuramlar ve pozitivist kuramlar. Bu kuramların kimilar felsefik bileğil ortaya konduğu dönemin problemlerını çözmek yahut politik telakkileri tüze biliminde dile getirme ihtiyacından ortaya çıkmıştır. İdesi ve ideali türe olan tüze, genel olarak şu şekilde tanımlanabilir: “Hukuk, adalete yönelmiş maşerî bir yaşfakat düzenidir.” Bu tanımdan, hukukun üç ayrı fonksiyonu namına getirdiğini görmekteyiz. Bu fonksiyonlar düzen, teamül yarar ve adalettir. Hukukun Toplumdaki Fonksiyonları 1. Düzen Fonksiyonu Hukukun bu fonksiyonu ile anlatılmak istenen, hukukun maşerî hayatı düzenleyip insanların barış ve emniyet ortamında bir arada yaşamalarını esenlamaktır. 2. Kılgısal Yarar (Toplumsal İhtiyaçların Mukabillanması) Hukukun teamül amacını, maşerî gerçeklik belirler. Hukuk bu fonksiyonu ile cemiyet ortamında canlı insanların, birbirleri ile bina etmek zorunda oldukları ilişkilerini ve biyolojik, psikolojik bir varlık olarak insanoğlunun gestaltsından kaynaklanan gereksinimlerinı içinlamaya çdüzenışır. Hukuk bu fonksiyonu ile mevlit, evlenme, ölüm vb. önemli biyolojik vakaları da çeşitli hükümlerle düzenler. Hiçbir tüze düzeni hayatın asıl gerçeklerini görmezden gelemez. Hukuk düzeni, insanoğlunun tabii gestaltsına ve bundan gelecek gelen gereksinimlerine yakışır geçmek zorundadır. Hukuk önemli ölçübile, ekonomik gerçeklere bile sadıkdır; ekonomik gereksinimlara uymalı ve onları içinlamalıdır. 3. Doğruluk Hukuk bu fonksiyonu ile muayyen bir organizasyon altına aldığı içtimai gereksinimlerı, özü salt bir muadelet düşüncesi olan türe ölçüsüne vurarak sağlıklı kimliğini kulaklıır. Hukukun idesi ve ideali adalettir. En endamsız tanımıyla türe, “bir muadelet düşüncesi”dir. “Doğruluk, nesnel (objektif) ve öznel (sübjektif) geçmek üzere iki değişik anlamda kullanılır. Doğruluk gerçekte ahlâki bir kavramdır; Bu kapsamda, yiğitlik, fazilet medlulında zatî bir özelliği deyimler. Isim her devir haklı olana yönelir, herkese kendine düşeni iletmek uğrunda baki ve bileğişmez bir çaba gösterir. İşte bu gidiş ve çabayı gösteren türe, özne (süje) ile müteallik oluşundan ötürü öznel (sübjektif) türe olarak nitelenir. Bir yiğitlik olan öznel adaletin haricinde ve ondan önce nesnel (objektif) bir türe mefhumı vardır. Nesnel türe, kişinin bir özelliğini bileğil, kişilerin konkre durumlarda gerçekleştireceği rabıta biçiminin bir özelliğini deyimler. İşte tüze meydanında hukuki haysiyet olarak lügat konusu olan türe bile, bu nesnel anlamda adalettir. Çünkü tüze, insanlar arası ilişkileri biçimlendiren, onlara görünür ve kazançlanabilir bir düzen veren, bu amaca yönelen normlar hepsidür.” Sosyete içindeki davranış ve ilişkilerin bileğerlendirilmelerini içaziz kurallar tamamü olarak tüze, bu bileğerlendirmelerde türe ölçüsünü kullandığı ve istismar etmek yerinde bulunduğuna nazaran, adaletin böylelikle, hukukun da bir bileğerlendirilme ölçüsü olacağı doğaldır. Hukuk normlarında türe acaba ne ölçübile yansıtılmıştır ? Bulunan tüze ne denli adaletlidir ? İşte burada yasa üstü türe mefhumı ortaya çıkmaktadır. Bu, tüm tüze sistemine ve sistemlerine egemen mevcut, nesnel ve salt bir haysiyet niteliğindeki adalettir. Hukuk bir cemiyet düzenini içerir. Hukukun varlık nedeni bile adalettir; ister bulunan düzeni gözetmek, gerekse onu bileğiştirmeyi meşrulaştırmak için her devir adalete çıbanvurulur. Nesnel ve yasa üstü türe hukukta içinmıza yerleşmiş tüze düzenlerinin asli örneği, olması gereken tüze medlulında tüze idesi olarak çıkar. Bu niteliği ile türe, bulunan tüze düzenlerinin namına yakışır olup olmadığı açısından bir haysiyet ve kıymetlendirme ölçüsü olur. Tekrar bu özelliği ile türe, aynı zamanda hukukun idealidir. Hukukun akdetmek amacını güttüğü şey adalettir. Birbirleri ile pozitif ve olumsuz içinlıklı ilişkilerde mevcut bu üç fonksiyon denge ortamında olduklarında, adil bir tüze düzeninin gerçekleşmesi esenlanır. Düzgülü olarak tüm tüze normları bu üç fonksiyonu da kapsar. Sonuç olarak tüze, hem adaleti gerçekleştirecek, hem maşerî yaşfakat uyacak, hem bile bu maşerî hayatın barış ortamında sürebilmesi için bir düzen görünümünü esenlamaya çdüzenışacaktır.

https://www.arabacihukuk.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

https://linuxsistem.name.tr/ https://kaynaklehim.name.tr/ https://twittersosyamedyadanismanligi.name.tr/ https://grafik.name.tr/ https://dizustubilgisayar.name.tr/ https://howmuchiron.enpatika.com/ https://willitsink.enpatika.com/ https://howmuchis1kg.enpatika.com/ https://howmuchis1ton.enpatika.com/ https://howmuchisgold.enpatika.com/ iqos sigara
Hacklink Hacklink Satın Al Hacklink Al Hacklink Panel Hacklink Satışı Fantezi İç Giyim
instagram takipçi satın al
puff bar elektronik sigara
https://seokoloji.gen.tr
Steroid Satın Al Puro Satın Al